Lehetséges Tehetségek 

       SZAKMAI BESZÁMOLÓ

AZ NTP-SZKOLL-21-0003 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTRŐL

A Szakkollégium tevékenysége

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szervezeti egységeként működő Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium célja a szakismereteket meghaladó tudású, széles látókörű, keresztény gondolkodású értelmiségiek nevelése, ennek érdekében segíti a Miskolci Egyetemen tanulmányokat folytató hallgatók keresztény értelmiségi feladatokra történő felkészülését, közéleti szerepvállalását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes, keresztény értékrendet követő értelmiség nevelését. Mindezek érdekében a Szakkollégium törekszik arra, hogy magas szintű, minőségi képzést nyújtson, és tehetséggondozó tevékenységet végezzen. A szakkollégiumi képzések célja, hogy a szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely felkészíti őket az elkötelezett keresztény értelmiségi szerepvállalásra. Továbbá elősegíti a szakkollégisták különböző gyakorlati ismereteinek és készségeinek erősítését, melyeket emberi kapcsolataikban, személyes szakmai előrehaladásukban egyaránt hasznosíthatnak. E kettős célrendszert fogja össze a szakkollégium két képzési modulja: a Keresztény értelmiségi szerepvállalásra felkészítő modul és a Kompetenciafejlesztő modul. A szakkollégiumi képzést kiegészítő programok a Szakkollégium keretében szervezett különböző informális tanulási helyzetek, események. Továbbá teret biztosítunk a különböző önképzési formáknak a tematikus kurzusokon, előadásokon és tréningeken keresztül. A szakkollégisták számára képességeik kibontakoztatásának folyamatában számos nehézséggel szembesülhetnek, amelyek meghatározzák a sikeres helytállásukat a választott pályán. Az egyes problématípusok, mint a szociokulturális, anyagi helyzetből adódó nehézségek, vagy éppen a személyiséggel kapcsolatos problémák (identitászavar, párkapcsolati problémák, kitartást hiánya, szorongás, stb.) A lelkész által végzett lelki gondozás és a tehetség tanácsadás célja a szakkollégisták önértékelésének erősítése, megküzdési stratégiáinak fejlesztése, motiváció és jövőkép megtalálása, valamint a magánéleti problémákhoz kapcsolódó segítő beszélgetés. A szakkollégisták által végzett közösségi szolgálat a Szakkollégium szakmai programjában egy olyan pedagógiai eszköz, amely segíthet elérni, hogy a fiatalok önmagukért és környezetükért tenni akaró, felelősen gondolkodó felnőtté váljanak. Mindezek mellett célja, hogy a segítő szerepben megtalálja saját magát, kialakítsa jövőképét.

A "Lehetséges Tehetségek" elnevezésű, NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt 2022.09.01. és 2023.06.30. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 3.600.000 Ft volt. A program a szakkollégium fentebb részletezett komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. Az önkéntes programokon társadalmi felelősségérzetük erősödött. A kurzusok bővítették a hallgatók hitéleti kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét, vitaestek segítették hozzá őket a hatékony érveléstechnikájuk és kritikus gondolkodásuk fejlődéséhez.

Kötelező programelemek

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium részéről egy szakmai és egy pénzügyi megvalósító vett részt. 2022. november 5-6.-án megrendezésre került az ,,ÉLETVEZETÉSI, REKREÁCIÓS TECHNIKÁK" szakszeminárium. A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és munkatársai november első hétvégéjén egy 15 órás szakszemináriumon vettek részt. A program helyszínéül a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szolgált. A programot Breznai Annamária, a Miskolci Egyetem Egészségügyi karának mesteroktatója és mentálhigiénés szakembere tartotta. A szakszeminárium témáját tekintve a stresszforrások kiváltó okai, illetve azok szintjei, kezelésére szolgáló eljárások köré épült. A hallgatók különböző módszereket hallhattak a stressztűrő képességük fokozása érdekében, felvilágosítást kaptak a stresszoldó tevékenységek köréről, valamint szituációs feladatok keretében gyakorolhatták a stresszkezelő módszereket. A képzés célja az volt, hogy a hallgatók megismerjék a stressz forrásokat, amelyek a mindennapokban érik őket és kézenfekvő megoldásokkal szükségszerűen kezelni tudják azokat, meglelve így a harmóniát, mely könnyebbé teszi számukra a küzdelmet a hétköznapi kihívásokkal szemben, a tanulást és fejlődést. A szakszeminárium végig interaktív és élményekkel teli, boldog légkörben zajlott, mely során a kollégium tagjai között tovább épült az összetartás és az egymásba vetett bizalom. A szakszeminárium hasznosnak bizonyult a szakkollégisták számára.2023 május 11.-én megvalósításra került a ,,KÉPZELET SZÁRNYÁN" című rajzpályázatunk kiállítása. 

A társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt keretén belül felelősség tudatuk erősítésére szerveztük ezt meg, a szakkollégisták segítségével. Célja az volt, hogy a tehetséges és kiemelkedő művészi hajlammal rendelkező tanulók kreativitását kibontakoztassák. Mindemellett célja volt, hogy az iskolák, lakásotthonok önbizalmát, egyéni önkifejezését és érzelmeik képzőművészet általi megélését ösztönözzék. A résztvevő szakkollégistáknak a segítés élményének megtapasztalásán keresztül érzelmi intelligenciájuk, kreativitásuk és társadalmi felelősségvállalásuk erősödött. A pályázat témája az Édes Otthon volt, melynek lényege az volt, hogy a gyermekek szabadon választható technikákkal kifejezzék, hogy mit is jelent számukra ez a fogalom. Közel tizenöt intézményből érkeztek be alkotások, összesen 58 rajz. Ezek között voltak általános iskolák, tanodák és lakásotthonok is. A kiállítás egyik helyszíne az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola volt. Majd a későbbiekben a Miskolci Egyetemi Lelkészségen is kiállításra kerültek a rajzok. Ez méginkább tágította a körét azoknak, akikhez eljutottak ezek a nagyon szívmelengető rajzok. 2023. május 19.-én megrendezésre került a X. Lakatos Menyhért szavalóverseny. A rendezvényre több, mint tíz intézményből érkeztek hozzánk diákok, így közel harminc verset hallgathattunk meg. A program fő célja az volt, hogy a diákok, nem számít, honnan jöttek, mi a történetük, meg tudják mutatni ezt a fajta tehetségüket, és sikerélménnyel gazdagodjanak. Gyakori, hogy ezeknek a gyerekeknek nem is adódik lehetőségük ilyesfajta szereplésre, így igazán nagy élmény ez számukra. Ezzel együtt a szakkollégisták számára ez érzékenyítés, tágul a látókörük, valamint a program szervezésében való részvétellel sok tapasztalatra is szert tesznek. Alapjáraton ez az esemény a tagintézményünk programja, azonban ebben az évben a mi szakkollégistáink is kivették belőle a részüket. Ezáltal egy még színvonalasabb eseményt sikerült létrehozni.

Választott kiegészítő tevékenységek

2022. szeptember 24-25.-én Lelki Fitnesz VI. került megrendezésre Irotán. Az egész hétvégés szakmai attitűdök kibontakozását segítő foglalkozás a Cserehát szívében, egy zsákfaluban volt. A lelkigyakorlat ,,Az Isten és a természet kapcsolata" címet viselte, melyet Kovács Lajos atya, Sajószentpéter görögkatolikus parókusa vezetett. A fiataloknak sikerült ráhangolódnia a tanévkezdésre, megszabadulni a lelki terheiktől, valamint elérni a saját lelki és szellemi feltöltődést. A program célja az volt, hogy a hallgatók a város zajától távol, a természetben elcsendesedhessenek, és egy belső nyugalommal térhessenek vissza tanulmányaikhoz. Többségük stresszel és szorongással érkezett a programra, viszont volt aki már a településre érkezve érezni vélte a belső nyugalmat. Szakkollégistáink a program végeztével megtisztult, feltöltött lélekkel, kellemes, megnyugtató élményekkel tértek vissza a miskolci görögkatolikus diákotthonba. 2022. október 26.-án Humor Esten vettek részt a szakkollégisták. A miskolci Művészetek Házában került megrendezésre a ,,Nem azért mondom!,, című , a Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló előadása. Egész estés műsor volt, mely humoros köntösbe bújtatva tárta a nézők elé a hétköznapi élet problémáit. A hallgatók sokat nevettek, pozitív élményekkel és hangulattal tértek vissza a kollégiumba, remélve, hogy legközelebb is lesz alkalmuk eljutni dumaszínház előadásra.2022. december 6.-án csapatépítő és közösség megerősítésére szolgáló program valósult meg. Mikulás napja és a közelgő ünnepek miatt forró csokizásra került sor, melynek elfogyasztása közben meghitt beszélgetések közepette hangolódtak a szakkollégisták az ünnepekre. Nagyon jó hangulatú este volt, mindkét szakkollégium hallgatói nagyon jól érezték magukat.2023. március 21.-én vitaest valósult meg, ,,A FÜGGETLENSÉG APPJA, AVAGY A FÜGGŐSÉGEK ÉS SZOKÁSOK RABJAI" címmel. Rőthi Judit pszichológus vezette ezt az estét, aki a tőle megszokott profizmussal és tudással vezényelte le a programot. Mindenki megoszthatta a saját gondolatait, esetleg tapasztalatait. Mindenki nagy megértéssel és figyelemmel fordult a másikhoz, amit nagyon jó volt tapasztalni, mint nekünk, munkatársaknak, de a hallgatóknak is egyaránt.2023. március 26.-án közösségi programként grilleztek a hallgatók a szakkollégium udvarán. Nagy élmény volt mindenkinek teljesen kötetlenül beszélgetni, együtt lenni. Nem is beszélve az elkészült finomságokról. Ezek elkészítése, valamint az előkészületek még jobban összekovácsolta a közösséget. Mindig élmény ilyenkor látni, hogy mennyire jó csapatként tudnak együttműködni, együtt lenni. Egész este kitartott a jó hangulat, nevetés. 2023. április 18.-án nyilvános hitéleti vitaest valósult meg, Makkai László igazgató úr, görögkatolikus lelkész és pasztorálpszichológus vezetésével. A téma a ,,FÉRFINAK ÉS NŐNEK TEREMTVE" volt. A jelenlévők először egy előadást hallgathattak meg, majd mindenkinek volt lehetősége kifejtenie a saját véleményét, gondolatait. Tanulságos és építő beszélgetések alakultak ki. Az egész este igazán gazdagítóan hatott mindenki számára.2023 május 9.-én a két szakkollégium hallgatói közös bográcsoláson vettek részt. A program célja a kikapcsolódás mellett a két kollégium kapcsolatának erősítése volt. Mindenki jól érezte magát a paprikás krumpli készítése, majd elfogyasztása közben is. A vacsora végeztével még hosszasan beszélgettek a hallgatók.2023. június 2.-án a miskolci Cinema Citybe látogattak el a hallgatók. A Ráadásszerelem című film került vetítésre. Sikerült mindenkinek kikapcsolódnia, majd a film után jókat beszélgetni a véleményekről és a megszerzett élményről.2023. június 6.-án az ElmeHázába látogattunk el. Itt a Múmia Átka témájú szabadulószobát próbáltuk ki. Nagyon érdekes és rendhagyó kikapcsolódás volt ez mindannyiunk számára. A sok izgalom és közös gondolkodás mégjobban összekovácsolta a csapatot.2023. június 23.-án közös filmnézés valósult meg a szakkollégiumban. Egy rasszizmusról szóló filmet tekintettek meg a hallgatók. Mindenkit nagyon megérintett, ami arra ösztönözte őket, hogy a film végeztével együtt át is beszéljék gondolataikat, filmmel kapcsolatos élményeiket. 2023. június 24.-én záróhétvége volt a szakkollégiumban. A hallgatók igazgató úrral és munkatársakkal együtt méltóan lezárták a tanévet különböző prezentációk, beszélgetések, valamint közös ebéd kíséretében. Mindenki nagyon jól érezte magát, jó volt ilyen módon még utoljára együtt tölteni időt a tanévben.2023. június 30.-án a szakkollégisták megtekintették a Valahol Európában című előadást az Akropolisz Szabadtéri Színházban. Mindenki nagyon élvezte ezt a kulturális feltöltődést, főleg, hogy sokan most először voltak szabadtéri színpadon. Emlékezetes este marad ez mindannyiunk számára, amihez a darab színvonala is nagyban hozzájárult.

A projektmegvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk. Az idei évben összesen 9 közösségi tevékenység megszervezésére került sor a projekt keretében. Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

Tárgyi eszközök beszerzése

A támogatás terhére 2023 évben egy redőnyös fém irattartót, egy tűzrakó és sütőhelyet az irotai kiránduláshoz kulacsokat és hátizsákokat,szerzett be a Szakkollégium, mely eszközök segítették, korszerűbbé, hatékonyabbá tették a szakmai és pénzügyi megvalósítók munkáját, valamint a szakkollégium fejlődését szolgálták. 

Elért eredmények

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. 

A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanévben ismét gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat. 

Köszönjük a támogatást!

Programjaink voltak még a tanévben:

-2023. április 18.-án nyilvános hitéleti vitaest valósult meg "Férfinak és nőnek teremtve" témában. Az estét Makkai László, a kollégium igazgatója, egyben görögkatolikus lelkész és pasztorálpszichológus vezette.

-2023. május 9.-én közösségi programként bográcsolás zajlódott le a két szakkollégiummal közösen.

-2023. június 2.-án a miskolci Cinema Cityben néztek meg egy filmet a szakkollégisták, melyet utána át is beszéltek közösen.

-2023. június 6.-án az Elmeházába látogattunk el, amely egy nagyon izgalmas közösségi program volt.


-2023. június 23.-án közösségi filmnézés valósult meg a két kollégiumban közösen. A film után közös beszélgetés is volt, mely alatt megvitatták a filmben látottakat, valamint, hogy kiben milyen érzéseket váltott ki.

-2023. június 24.-én megrendezésre került a kollégiumok záróhétvégéje. Itt méltó lezárást kapott a tanév, összegyűjtöttük közösen az éves történéseket, tapasztalatokat.

-2023. június 30.-án utolsó programként megnéztük a Valahol Európában című előadást az Akropolisz Szabadtéri Színpadon. Többen is most jártak először szabadtéri színpadon, így különösen nagy élményként hatott.Megrendezésre került a X. Lakatos Menyhért Szavalóverseny a Miskolci Szakkollégiumban!

Jubileumi szavalóversenyt rendeztek a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban. Tíz évvel ezelőtt hallgatói kezdeményezésre indult el a Lakatos Menyhért tiszteletére rendezett verseny.

Ebben az évben is több mint tíz intézményből érkeztek hozzánk versenyzők, így közel harminc verset hallgathatott meg a zsűri. Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegye számos településéről érkeztek versenyzők a kollégiumba, de az elmúlt években a megyehatáron túlról is voltak jelentkezők.

A megnyitót Makkai László atya, a kollégium igazgatója kezdte, aki megköszönte mindenkinek a részvételt, majd egyenként üdvözölte a zsűri tagjait. Méltóan megalapozta az ünnepi hangulatot beszédével, felidézve az elmúlt tíz év versenyeit.Ezután Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke osztotta meg velünk gondolatait. Elárulta, hogy kíváncsian várja a verseket és nagyon örül, hogy részese lehet ennek a szép hagyománynak. Valamint gratulációját fejezte ki az intézménynek, a Miskolc Város Önkormányzata által adományozott Pro Minoritate díj elnyeréséért.

Végül pedig Szajkó Cintia, volt szakkollégista mondta el ünnepi beszédét. Külön öröm volt ez számára és számunkra is, hiszen az ő ötlete volt először megszervezni ezt a szavalóversenyt. Most pedig, mint büszke pedagógus izgulhatott együtt diákjaival. Nem ő volt az egyetlen, aki ilyen szép emlékekkel látogatott el hozzánk. Hadházi Renáta szintén volt szakkollégistánk, pedagógusként boldogan tért vissza, már diákjaival együtt . Örömmel töltött el bennünket látni a büszkeséget az arcukon, valamint a mosolyt, amit az előtörő emlékek okoztak a régi szakkollégista évekből. Rengeteg szép és színvonalas szavalatot hallgathattunk meg a nap folyamán.

Nagyon szépen köszönjük mind a versenyzőknek, mind pedig a felkészítő tanároknak, a sok munkát és befektetett energiát!A verseny végeztével a zsűri elnöke, Mező-Halász Krisztina, a debreceni Roma Szakkollégium igazgatónője értékelte a napot, majd osztotta ki az emléklapokat és okleveleket. Elmondta, hogy ennek a napnak mindenki a győztese, hiszen tapasztalatot nyertek a szereplésben, bátrak voltak, ami mindenképp előnyükre válik a jövőben.

A zsűri tagja volt még Sike Krisztina, az MCC miskolci programkoordinátora, Figeczki Gábor atya, az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános iskola lelki vezetője, valamint Ruszó Dzsesszika, szakkollégiumunk tanulmányi programkoordinátora. Még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek a részvételt, jövőre mindenkit visszavárunk!

A győztesek a következők:Általános iskolás kategóriában:

I.Helyezett: Dolányi Szabolcs

II. Helyezett: Horváth Ronáldó

III. Helyezett: Horváth Réka

Különdíj: Gulyás Bence

Középiskolás kategóriában: 

I.Helyezett: Siroki Viktória

II. Helyezett: Szabó Norbert

III. Helyezett: Jauernik Irén

Különdíj: Szmoszna Ferenc

A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával jött létre.

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823/)

2023. 03. 21-én a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Szakkollégiumában megrendezésre került gazdagító programunk, ,,A FÜGGETLENSÉG APP-JA avagy a függőség és szokások rabjai"című vitaest Rőthi Judit pszichológussal.

A vitaest témája a különböző függőségek, ezek leküzdése, felismerése, oka volt. Nagyon jól körbejárták a témát a hallgatók.

 Mindenki megosztotta saját gondolatait, hasznos beszélgetések, eszmecserék alakultak ki azt est folyamán. Igazán megérintő, tanulságos, és hasznos este volt ez a hallgatók számára. Köszönjük szépen Juditnak a részvételt!

 A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.Édes Otthon

Megrendezésre került " A KÉPZELET SZÁRNYÁN" című rajzpályázatunk és ennek kiállítása Edelényben.

 A téma az édes otthon volt, amit szabadon választható technikával alkothattak meg a gyerekek. Igazán izgalmas volt látni, hogy mennyi féle alkotás érkezett a gyerekektől. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak is, hogy ilyen színvonalas alkotások készültek. Nehéz volt a zsűrinek a helyezettek felől döntenie, hiszen látszott az összes rajz mögött a nagyfokú kreativitás, valamint az alkotással töltött idő. 

A rajpályázat egyik célja az volt, hogy az alkotók ki tudják fejezni, milyen az Édes Otthon érzése, majd ezt meg is tudják mutatni a közösségnek. Nagyon örülünk, hogy ez ilyen mértékben meg is valósult. Közel tizenöt intézményből érkeztek be hozzánk az elkészült művek- összesen 58 rajz-, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ezek között voltak általános iskolák, tanodák és lakásotthonok is. 

A kiállítás helyszínéül az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola szolgált. A megnyitó beszédet Gál András igazgatóhelyettes úr mondta, aki kifejezte örömét a sokszínű alkotásokért. A köszöntő beszédet Makkai László görögkatolikus atya, a szakkollégium igazgatója mondta, aki kiemelte, hogy ma nincs vesztese, csak nyertesei vannak a versenynek. A díjakat a kollégium munkatársai adták át ,Juhász Fanni, aki a rendezvény házigazdája is volt, valamint Visegrádi Viktória. 

Nagyon szépen köszönjük a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola igazgatójának Bartha Józsefnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy a kiállítás az iskolában megtekinthető legyen. Valamint köszönjük a gyerekeknek és a pedagógusoknak a megnyitón bemutatott színvonalas előadásokat!

Díjazottjaink:

1.helyezett: Horváth Hajnalka Erika- Kossuth Lajos Általános Iskola, Monok

2.helyezett: Tamás Lilla- Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

3.helyezett: Dányi Patrícia Dorina- Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola, Múcsony

Különdíj: Szendrei Viktória- Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény, Hernádvécse

Szívből gratulálunk a díjazottaknak, és nagyon szépen köszönjük minden résztvevőnek a beküldött alkotásokat!

A rajzokat még egy hétig tekinthetik meg az érdeklődők az iskola aulájában!

A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

A Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében 2022. szeptember és 2023. június között a Szakkollégium az alábbi programokat valósítja meg:

 • "A SZERETET ÉS A KAPCSOLÓDÁS KIVÁLÓ ISKOLÁJA: A BARÁTSÁG" című 15 órás szakszeminárium 
 • " MADARAT TOLLÁRÓL, EMBERT BARÁTJÁRÓL" című vitaest
 • 15 órás "ÉLETVEZETÉSI, REKREÁCIÓS TECHNIKÁK" szakszeminárium
 • " A FÜGGETLENSÉG APP-JA avagy a függőség és szokások rabjai" című vitaest
 • " A KÉPZELET SZÁRNYÁN" című társadalmi felelősség vállalást elősegítő projekt a szakkollégisták szervezésében, önkéntes akció
 • Lelki Fitnesz VI.- Isten és a természet kapcsolata, társadalmi problémákra érzékeny, szakmai és hitéleti attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások
 • közösségi programok

HÍREK

KÖZÖSSÉGI PROGRAM-GRILLEZÉS

A miskolci Görögkatolikus Romzsa Tódor Görögkatolikus szakkollégiumban közösségi programként grillezés került megrendezésre.

A hallgatók kötetlenül, beszélgetve, sütögetve eltöltöttek egy délutánt együtt. Igazán jó hangulatban telt, mindenki nagyon jól érezte magát, sikerült kikapcsolódni az egyetemi dolgok közepette.A jó hangulat mellett finom ételek is készültek.

Tartalmas, élménydús délutánt tudhatnak a hallgatók maguk mögött! 

A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

"A szeretet és a kapcsolódás kiváló iskolája: A barátság" szakszeminárium

2023.március 25-26.án megrendezésre került a miskolci Görögkatolikus Romzsa Tódor Szakkollégiumban egy 15 órás szakszeminárium.

A címe ''A SZERETET ÉS A KAPCSOLÓDÁS KIVÁLÓ ISKOLÁJA: A BARÁTSÁG'' volt.

Az egész programot Sándor-Lenkei Aida, az Ökomenikus Segélyszervezet Regionális Krízisambulanciájának szakmai vezetője tartotta.

Igazán tartalmas hétvégét tudhatnak maguk mögött a hallgatók. Volt itt sok nevetés, mély beszélgetések, egymás jobb megismerése. Önismereti szempontból sem volt utolsó. Egy nagyon élvezetes, élménydús program volt ez, ahol a szakkollégisták közötti megismerés és összetartás csak tovább erősödött.

A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

TEMATIKA

"A SZERETET ÉS A KAPCSOLÓDÁS KIVÁLÓ ISKOLÁJA: A BARÁTSÁG"

TEMATIKA

Program megnevezése: A szeretet és a kapcsolódás kiváló iskolája: A barátság

Program típusa: tréning / workshop / kurzus

Program ideje: 2 alkalom: 2023. március 25.

                                            2023.március 26.

1. alkalom 8 óra, 2. alkalom 7 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon

                                 3519 Miskolc, Görömbölyi u.23.

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner): Sándor-Lenkei Aida

Leírás:

Csapatépítő és kommunikáció fejlesztő tréning kb. 30 fővel, amelynek célja a roma szakkollégisták között - az egymás megismerése és az egymás közötti együttműködés elősegítése, fejlesztése, fókuszban a barátság témája.

A tréning nagycsoportban kívánja közelíteni egymáshoz a fiatalokat különböző interaktív játékos feladatok segítségével, amelyek minden alkalommal az annak elemzésével lép a következő szintre. Hosszú távú cél a szakkollégisták csoporthéziójának kialakítása, illetve fejlesztése, a jövőbeni harmonikus együttélés, és a hatékony együttműködés érdekében.

1. alkalom: 2023 március 25.

09.00- 17.00

A tréner bemutatkozása, előzetes információk közlése a tréningről. Csoporttagok bemutatkozása, bemelegítő játék és egyben előzetes szerződéskötés. Kinder figura választása – Válassz egy figurát, ami kifejezi a jelenlegi érzelmi állapotodat! A figurán keresztül mutasd be, hogy milyen érzésekkel és elvárásokkal érkeztél a mai foglalkozásra, mi a belső motivációd? A csoporttagok egyenként bemutatkoznak és 2-3 percet beszélnek magukról. A tréninggel kapcsolatos elvárásokat az egyéni monológokat követően felírjuk a táblára, miután egyeztettük a csoporttal, hogy mindenki számára elfogadható-e. Következő körben tisztáztuk a félelmeket a tréninggel kapcsolatban, és közösen keresünk rá megnyugtató válaszokat. A megállapodásokat rögzítjük a flipchart táblán.

Lazító játék

 • labdadobálás egymásnak véletlenszerűen, cél a jó hangulat és feszültségek levezetése Ha már elég gyorsan körbe tud járni a labda még egy labda kerül a játékba, majd még egy.
 •  Amikor már rugalmasan tudják alakítani a mozgásuk sebességét, és figyelni tudnak egymásra, hogy ne ütközzenek össze, a tréner utasítására, pl. tapsra párt találnak maguknak. Majd újabb utasításra 3-as kiscsoportba rendeződnek, majd 4-esbe és így tovább.
 • A tréner véletlenszerűen megszámozza a résztvevőket (1-4-ig), és ismét mozog a csoport a térben, majd a tréner bekiabál egy számot, és ezen résztvevőknek el kell ájulniuk, a többieknek pedig el kell őket kapniuk. Mivel senki nem tudja, hogy a másik mikor fog elájulni, az egymásra figyelés felerősödik, és a bizalom nagy szerepet kap a csoportban.

Szünet

Közös szimbólumalkotás

 • A résztvevőket két csoportra osztom, és mindkét csapat egy asztalra helyezett nagy papír köré áll. A feladat az, hogy rajzolja le mindenki a papírra, hogy számára mit jelent a szakkollégium, azt szimbólumba rajzolja le!
 •  Miután 10 percet dolgozott mindenki a saját szimbólumán, egy lépést jobbra lép, és a csapattársa szimbólumát kiegészíti, belerajzol belátása szerint. Kb 3 percet rajzol, majd ismét tovább áll minden résztvevő egy következő szimbólumhoz. Addig játsszuk, míg vissza nem ér mindenki a saját a szimbólumához, amelyen még alakíthat.
 • Ezt követően közösen elemezzük rajzonként az elkészült műveket.
 • Cél: megtapasztalni a saját elképzeléseink változását, a csapatmunkát, és a másik gondolatainak megértését.

Szünet

Kiscsoportos együttműködés fejlesztése (stratégiai és szerepjátékok alkalmazásával)

 •  4 kiscsoportban dolgoznak a résztvevők és gépeket játszanak el (fűnyíró, fénymásoló, kenyérpirító, stb.). A gépeket ember nem működteti, hanem minden résztvevő a gép egyes alkatrésze kell, hogy legyen.
 •  Bekötött szemmel egy madzagot fognak és egy négyzetet a hoznak létre magukból, kifeszítve a madzagot.
 •  Egy falapba vert szögre felhelyeznek 8 darab szöget úgy, hogy azok nem érhetik a talapzatot. Minden problémamegoldás esetén egyértelművé válik a résztvevőknek, hogy a problémák megoldása csak közös erővel lehetséges, az egyedüli próbálkozások nem lehetségesek.

Bábus játék – cél: önismeret, társismeret, a szakkollégiumról alkotott képük, és a szervezettel

kapcsolatos értékeik és lojalitásuk tisztázása

 • Minden résztvevő kap egy üres lapot, amelyre egy teljes emberalakot kell felrajzolnia. A tréner segítségül flipchartra felrajzolja a kívánt alakot. Egyes testrészek kapcsán kérdéseket fogalmaz meg a tréner, és arra kéri a résztvevőket, hogy az adott kérdések mentén gondolkodjon el saját magán, és rögzítse a gondolatait a bábuban.
 •  Az alábbi kérdések megválaszolása szükséges:
 1. A fejéhez - Milyen gondolatok járnak a fejedben a szakkollégiummal kapcsolatban?
 2. A bal kezéhez - Mit ad neked a szakkollégium?
 3. A jobb kezéhez – Mit kapsz a szakkollégiumtól?
 4. A szívéhez – Mit szeretsz a legjobban a szakkollégiumban?
 5. A gyomrához - Mi "üli" meg a gyomrodat? Mi az amit nagyon nem szeretsz, de kötelező?
 6. A bal lábához – Milyen problémákban állunk jelenleg a szakkollégiumban?
 7. A jobb lábához? - Mi az, amire rálépsz?Szerinted mi lehetne a szakkollégium célja, merre

Zárás – visszajelzések adása és fogadása


2. alkalom: 2023. március 26.

09.00- 16.00 

Kiscsoportos munka – bábus játékban leírtak megismerése kiscsoportban

 • Mivel a csoportlétszám eléri a 30 főt, és minden résztvevő legalább 10 percet beszél a játék nagyon hosszú, és a csoporttól nagy türelmet, és mély odafigyelést igényel.
 •  A csoport 2 kiscsoportban dolgozik, a vélemények alapos átbeszélése érdekében.
 •  Az egyéni bemutatást követően minden résztvevőhöz lehetősége van a tagoknak kérdéseket intézni, és arra a kérdezett válaszol, vagy ha intimnek érzi, passzolja azt.
 •  A csoport feladat, minden résztvevő gondolatának megismerése, megértése, és rögzítése egy nagy flipchart papíron, figyelembe a kérdések tematizálását.

Kiscsoportos munka folytatása a bábus játék kapcsán

 • A bábus játék kapcsán megismert vélemények rögzítése, strukturálása, és egy közös vélemény megalkotása
 •  Prezentáció készítése
 •  Mindkét csapat szószólót választ, akik a kiscsoport véleményét prezentálják az egész csoport előtt. 
 • A prezentációt követően a résztvevők tisztázó kérdéseket tehetnek fel a szószólónak, amely során magyarázhatja/védheti álláspontjukat. 

 A játék befejezéseként a körbe visszaülve közösen értékeljük a hosszú közös munkát.

Lazító játék

 •  A csoporttagok a székük mögé állnak és maguk felé dűtik a széküket. Mindenki jobb kezével foghatja. Úgy kell mozdulniuk előre, hogy el kell kapniuk az előttük álló ember székét, még mielőtt az visszazuhanna a földre. Ha valakinek nem sikerül elkapnia az előtte álló székét, a csoport visszaáll a kiinduló helyzetbe. Nagy odafigyelést, egymásra hangolódást feltételez és mér a játék.

Szünet

Csapatjáték – stratégiaalkotás, együttműködés fejlesztése, Vak kígyó

 • Minden csoporttagnak bekötöm a szemét, kivéve az egyiküknek. Egymás mögé kell állniuk sorban, egymás vállát fogva – kígyóként, és az utolsó embernek nem kötjük be a szemét. Szavakkal nem kommunikálhatnak, viszont mozogniuk kell egy akadályokkal teli térben. Közösen kell ,kidolgozniuk, hogy milyen nonverbális jelekkel fognak kommunikálni egymással, hogy beérjenek a célba. Többször lehet próbálkozniuk, és közös stratégia alkotásra van idejük.

Nagycsoportos beszélgetés – A szeretetnyelvről

Barátság ismérvei – Miből tudjuk, hogy valaki barátunk? Asszociációs játék

Zárás – cél: a tapasztalatok megbeszélése, visszajelzésA program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 •  kommunikáció
 • társas kapcsolatok kialakítása
 • együttműködése
 • szociabilitás


,,A FÜGGETLENSÉG APP-JA AVAGY A FÜGGŐSÉG ÉS SZOKÁSOK RABJAI" CÍMŰ NYILVÁNOS VITAEST

2023. 03. 21.én a Görögkatolikus Felsőokatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Szakkollégiumában megrendezésre került ,,A FÜGGETLENSÉG APP-JA avagy a függőség és szokások rabjai" című nyilvános vitaest, Rőthi Judit pszichológussal.

A vitaest témája a különböző függőségek, ezek leküzdése, felismerése, oka volt. Nagyon jól körbejárták a témát a hallgatók. Mindenki megosztotta saját gondolatait, hasznos beszélgetések, eszmecserék alakultak ki azt est folyamán.

Igazán megérintő, tanulságos, és hasznos este volt ez a hallgatók számára.

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projektjének keretében belül került megvalósításra, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. 


,,A FÜGGETLENSÉG APP-JA avagy a függőség és szokások rabjai

A szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projektje

2022. július 1-jén megkezdődött a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0003 azonosítószámú, Lehetséges tehetségek! című projektjének megvalósítása.

A projekt a "Szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatása" c. konstrukció keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával valósul meg. A projekt időtartama 12 hónap, a megvalósítási időszak 2022.07.01-2023.06.30. A projekt keretében elnyert támogatási összeg 3.600.000 Ft.

A program a szakkollégium 2022/23. tanévi komplex szakmai kínálatát egészíti ki hiánypótló elemekkel. A társadalmi felelőség vállalást elősegítő programon és a szakmai attitűdöket elősegítő foglalkozáson a hallgatók társadalmi felelősségérzetük erősödik, miközben növelik a tehetséges fiatalok továbbtanulásának esélyét és támogatják a jövő generációk tehetségeit céljaik megvalósításában. A szakszemináriumok és a vitaestek bővítik a programokon jelenlévők aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét. A közösségi programok erősítik a szakkollégiumi közösséget, a hallgatók szociális kompetenciáit.

A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.

Forró csokis adventi készülődés

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára, csapatépítő és a közösség megerősítésére szolgáló program valósult meg az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával.

2022. december 06-án forró csokis adventi készülődés keretében öltöztették a kollégium épületét karácsonyi díszbe. Ezáltal erősítették az összetartozás és a csapatmunka fontosságát.

A hallgatók nagyon jól érezték magukat a közösségi este, mely remekül megalapozta a közelgő ünnep meghitt hangulatát.

ÉLETVEZETÉSI, REKREÁCIÓS TECHNIKÁK" szakszeminárium

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és munkatársai november első hétvégéjén egy 15 órás szakszemináriumon vettek részt, a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-22-0006 számú projekt keretében. A program helyszínéül a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szolgált. A programot Breznai Annamária a Miskolci Egyetem Egészségügyi karának mesteroktatója és mentálhigiénés szakembere tartotta.

A szakszeminárium témáját tekintve a stressz források kiváltó okai, illetve azok szintjei, kezelésére szolgáló eljárások köré épült. A hallgatók különböző módszereket hallhattak a stressztűrő képességük fokozása érdekében, felvilágosítást kaptak a stresszoldó tevékenységek köréről valamint szituációs feladatok keretében gyakorolhatták a stresszkezelő módszereket. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a stressz forrásokat, amelyek a mindennapokban érik őket és kézenfekvő megoldásokkal szükségszerűen kezelni tudják azokat, meglelve így a harmóniát, mely könnyebbé teszi számukra a küzdelmet a hétköznapi kihívásokkal szemben, a tanulást és fejlődést. A szakszeminárium végig interaktív és élményekkel teli boldog légkörben zajlott mely során a kollégium tagjai között tovább épült az összetartás és az egymásba vetett bizalom.

 A szakszeminárium hasznosnak bizonyult a szakkollégisták számára, ezúton is szeretnénk megköszönni Breznai Annamáriának ezt a tartalmas és színvonalas hétvégét. A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

TEMATIKA

Program megnevezése: Életvezetési technikák

Program típusa: tréning / workshop / kurzus

Program ideje: 2 alkalom: 2022. november 05.

                                             2022.november 06.

                                             1. alkalom 8 óra, 2. alkalom 7 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, 3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner):

Breznai Annamária

Leírás:

Életvezetési technikák

Stressz kezelő megoldások

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a stressz forrásokat, amelyek a mindennapokban érik őket és kézenfekvő megoldásokkal szükségszerűen kezelni tudják azokat, meglelve így a harmóniát, mely könnyebbé teszi számukra a küzdelmet a hétköznapi kihívásokkal szemben, a tanulást és fejlődést.


Tematika:

1.      alkalom: 2022. november 05. 

09.00-17.00

 • Ismerkedés, bemutatkozás, elvárások
 • A stressz fogalma,forrásai, kiváltó okai, osztályozása
 • A stresszválasz szintjei
 • Kezelésére szolgáló eljárások
 • Megküzdés a stresszel

2.     alkalom: 2022. november 06.

09.00-16.00

 • Stressz tűrő képesség fokozása
 • Stresszoldó tevékenységek
 • Stresszoldó gyakorlatok jelentősége
 • Stresszkezelő szituációs gyakorlatok
 • Záróbeszélgetés, tanulságok levonása

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • szakkollégisták stressztűrő képességének fejlesztése
 • belső energiaforrásaik fejlesztése
 • az összhang kialakítása környezetükkel és az előttük álló feladatokkal, elvárásokkal


Előadás anyaga elérhető itt:


A szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projektje

2022. július 1-jén megkezdődött a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0003 azonosítószámú, Lehetséges tehetségek! című projektjének megvalósítása.

A projekt a "Szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatása" c. konstrukció keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával valósul meg. A projekt időtartama 12 hónap, a megvalósítási időszak 2022.07.01-2023.06.30. A projekt keretében elnyert támogatási összeg 3.600.000 Ft.

A program a szakkollégium 2022/23. tanévi komplex szakmai kínálatát egészíti ki hiánypótló elemekkel. A társadalmi felelőség vállalást elősegítő programon és a szakmai attitűdöket elősegítő foglalkozáson a hallgatók társadalmi felelősségérzetük erősödik, miközben növelik a tehetséges fiatalok továbbtanulásának esélyét és támogatják a jövő generációk tehetségeit céljaik megvalósításában. A szakszemináriumok és a vitaestek bővítik a programokon jelenlévők aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét. A közösségi programok erősítik a szakkollégiumi közösséget, a hallgatók szociális kompetenciáit.

A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.

Humor Est a Szakkollégistáknak

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára lehetőség nyílt részt venni a Miskolci Művészetek Házában megrendezésre kerülő "Nem azért mondom! " című előadáson a Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estjén.


Egy egész estés műsor, mely humoros köntösbe bújtatva, tárta a hallgatók elé a hétköznapi élet problémáit, így mindenki azonosulni tudott egy-egy mozzanattal; történéssel a saját életére lefordítva. Számos néző hangosan fel is kacagott ilyenkor. A másfél órás előadást Karinthy-gyűrűs humoristák adták: Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs. A nevetés garantált volt a teltházas programon.


Az est témái közt szerepelt, hogy tudunk-e higgadtak maradni, amikor belekérdeznek-belekotyognak a magánéletünkbe, tudunk-e együtt dolgozni a házastársunkkal, illetve hogyan tudjuk vissza fogottan és udvariasan kezelni a bosszantó vevőszolgálatost, diszpécsert, a tudálékos személyeket és egyéb hasonló szituációkat.

A hallgatók sokat nevettek, pozitív élményekkel és hangulattal tértek vissza a kollégiumba, remélve, hogy legközelebb is lesz alkalmuk dumaszínház előadására.


A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

LELKI FITNESZ VI. IROTÁN


A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatóiegészhétvégés szakmai attitűdök kibontkozását segítő foglalkozáson vettek részt 2022. szeptember 24- 25. között Irotán. Az Észak Magyarországi zsáktelepülés a Cserehát szívében fekszik Miskolctól 40 km-re.

 A lelkigyakorlat " Az Isten és a természet kapcsolata" címet viselte, melyet Kovács Lajos atya Sajószentpéter görögkatolikus parókusa vezetett. Örömmel fogadta felkérésünket, és szívesen segített, hogy a fiatalok ráhangolódjanak a tanévkezdésre, megszabaduljanak lelki terheiktől, hozzásegítse őket a lelki egyensúlyhoz, az új hallgatók befogadásához, az új tanév sikeres teljesítéséhez és saját lelki, szellemi feltöltődéséhez. A program célja, hogy a hallagtóink a város zajától és nyüzsgésétől távol, a természetben elcsendesedhessenek és közelebb kerüljenek Istenhez majd belső nyugalommal térhessenek vissza tanulmányaikhoz. Bevezetésként Lajos atya egy egyszerű kérdéssel kezdte: "hogy vagy?" A kollégisták egyenként elmondták a jelenlegi állapotukat így megnyílva egymás előtt és összekapcsolódva a közösséggel. Többségük stresszel és szorongással érkezett a gyakorlatra, viszont volt aki már a településre érkezve érezni vélte a békességet és nyugalmat. Majd imával és elmélkedéssel folytatták, Lajos atya saját tapasztalatai által szemléltette, hogy az Isten által teremtett világ és az emberek között megvalósítható a teljes harmónia, amennyiben megbecsüljük, vigyázzuk és óvjuk azt. Ebéd után körbejárták a települést, hogy a hallgatók a gyakorlatban is megtapasztalhassák mennyi szépség veszi körbe őket. Estére a hallgatók fizikailag ugyan elfáradtak, de lelkileg feltöltődtek. 

Másnap a pihentető alvást követően és bőséges reggeli végeztével következett a Lelki fitnesz levezető része, melyen a fiatalok elmondhatták az előző nap során szerzett tapasztalataikat, elmélkedésük eredményét.

Szakkollégistáink megtisztult, feltöltött lélekkel, kellemes, megnyugtató élményekkel tértek vissza a miskolci görögkatolikus diákotthonba

Köszönjük Kovács Lajos atyának az egész hétvégés lelki vezetést és útmutatást az Istennel való kapcsolatunk erősítésére.

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Elindult a szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projektje

2022. július 1-jén megkezdődött a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú, Lehetséges tehetségek! című projektjének megvalósítása.

A projekt a "Szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatása" c. konstrukció keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával valósul meg. A projekt időtartama 12 hónap, a megvalósítási időszak 2022.07.01-2023.06.30. A projekt keretében elnyert támogatási összeg 3.600.000 Ft.

A program a szakkollégium 2022/23. tanévi komplex szakmai kínálatát egészíti ki hiánypótló elemekkel. A társadalmi felelősség vállalást elősegítő programon és a szakmai attitűdöket elősegítő foglalkozáson a hallgatók társadalmi felelősségérzetük erősödik, miközben növelik a tehetséges fiatalok továbbtanulásának esélyét és támogatják a jövő generációk tehetségeit céljaik megvalósításában. A szakszemináriumok és a vitaestek bővítik a programokon jelenlévők aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét. A közösségi programok erősítik a szakkollégiumi közösséget, a hallgatók szociális kompetenciáit.

A program az NTP-SZKOLL-22-0006 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.