Egészségért és Kultúráért Alapítvány


Az Egészségért és Kultúráért Alapítvány számos fontos és célt fogalmazott meg alapításakor lehetőséget adva, hogy diákotthonunk lakó számára biztosítva legyen az egészségmegőrzés, kulturális és sport programok szervezése, ideális lakhatása.

További céljaink:

  • Az Akropolisz Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlan felújítása, működtetése, fenntartása, karbantartása és támogatása. 
  • A keresztény egyházak és rászoruló személyek szociális támogatása, szenvedélybetegek gyógykezelése, szociális ellátásuknak, foglalkoztatásuknak és a róluk való gondoskodás megszervezése.
  • Nemzetközi és hazai egyházi rendezvények szervezése, a tudomány és a kultúra minden területén.
  • Személyiség formálás, közösségi tevékenység végzése. Tudományos képzés, oktatás, idegen nyelv tanulás és továbbképzés elősegítése. Tudományok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása.
  • Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek sajót- és más tudományos, kulturális jellegű kiadványok támogatása.
  •  Keresztény társadalmi egyesületek működésének előmozdítása, megalakulásuk támogatása.
  •  Nemzetközi, de főleg a szomszédos országokkal való cserekapcsolatok kiépítésének előmozdítása, támogatása.
  • Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének támogatása. Karitatív tevékenység végzése.

Munkahely létesítése az Egészségért és Kultúráért Alapítványnál

NEAO-KP-1-2021/1-000067 sz. pályázat szakmai beszámolója


Az Egészségért és Kultúráért Alapítvány 1995-ben jött létre, alapítója a BAZ-megye területén élő görögkatolikus híveket összefogó Miskolci Egyházmegye. Az Alapítvány célja a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlanának fenntartása, üzemeltetése, karbantartása. Az ingatlan magában foglalja a egyetemi diákotthonként működő Akropolisz épület és a mögötte található, szabadtéri színházi előadásoknak otthont adó, közel 300 fő befogadóképességű Akropolisz Szabadtéri Színpad is. Továbbá az Alapítvány célja az egyetemi diákotthonban lakók tudományos képzése, oktatása, nyelvtanulásának elősegítése; a rászorulók szociális támogatása, karitatív tevékenység; keresztény ifjúsági egyesületek, szervezetek támogatása; továbbá az egészségre nevelés, a természet, sport, környezet védelmére, szeretetére, megóvására nevelés. Az Alapítvány hatóköre megyei szintű, működése Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére terjed ki. Jelen pályázatban megjelölt támogatási igény tárgya az Alapítvány egyik céltevékenységének megvalósításához közvetetten kapcsolódik. A szabadtéri színház működtetéséhez, a kulturális programok lebonyolításához szükségesnek találtuk egy részmunkaidős karbantartó, takarító munkavállaló alkalmazását. A NEAO-KP-1-2021/1-000067 azonosítószámú Nemzeti Együttműködési Alap által 1.200.000 Ft-tal támogatott pályázat keretében nemcsak munkalehetőséget biztosítottunk, hanem az érdeklődő, a színházi kultúra iránt nyitott közönség számára is tiszta, szép és rendezett környezetet teremtettünk. Célunk, hogy minél szélesebb réteget vonzzunk a szabadtéri kulturálódásra. Nem csak miskolciakat, Miskolc város idegenformának bővítésével, Miskolctapolca üdülőövezetben pihenését töltő vendégek hasznos és értékes szabadidő eltöltésével.

Két évtizede, 1997-ben a görögkatolikusok visszakapták a korábban püspöki nyaralóként és papi otthonként is számon tartott ingatlant, azaz a mai Akropolisz épületét. Ekkor alapította meg a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus a keresztény fiatalok számára az egyetemi diákotthont. 2015-ben újragondoltuk a kultúra terjesztésének fontosságát, elsősorban az egyházi kulturális értékek megőrzése, másodsorban a magyar kultúra ápolása és továbbadása céljából. Ezért ebben az évben újra elindult az Akropolisz Szabadtéri Színház, ami nem csak a '80-as évek népszerű nyári színházát élesztette újra, de magas színvonalon akarja a nívós szórakozásra felhívni görögkatolikusok és más vallásúak, hívők és nem hívők figyelmét egyaránt. A korszerű tárgyi feltételek meglétére törekedve évről évre újabb kisebb-nagyobb beruházásokat hajtunk végre vendégeink, látogatóink, a Miskolcon nyaralók minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. Az Alapítvány elsősorban 1 %-os felajánlásokból, magánszemélyek kisértékű adományaiból és önkéntes munka keretében látta és látja el feladatait, szorosan együttműködve a székhelyén működő Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthonnal, mely évről évre 60 egyetemi hallgató számára biztosít kollégiumi ellátást egyházi keretek között. Az Alapítvány többször bekapcsolódott a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon keretében működő Görögkatolikus Roma Szakkollégium tevékenységeibe is - eseti karitatív segítséget nyújtva a rászoruló hallgatóknak, továbbá az egészséges életmód megőrzését, kulturálódást szolgáló szabadidős és sportrendezvényekben vállalt aktív szerepet, melyeket a Szakkollégiummal közösen szervezett.

A színpad nem csak a város, de a megye legnagyobb szabadtéri helyszíne is. Nem egyszerűen csak "élmény a szabad ég alatt", hanem egy komplex művelődést, tanulást, szórakozást, kulturális kikapcsolódást segítő színtér is. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad változatos nyári programjait mindenki számára elérhetővé tesszük Magyarország e festői szépségű, gazdag múlttal rendelkező csodálatos völgyében, zöld környezetben, a tiszta levegőjű Miskolctapolcán, a Görömbölyi út 23. szám alatt,

Jelen támogatás keretében egy fő részmunkaidős karbantartó foglalkoztatása valósult meg. Az Alapítvány eddigi tevékenységét önkéntesek bevonásával valósította meg, akik jórészt a diákotthonban lakó fiatalok voltak. Azonban az ő energiájuk is véges, egyetemi tanulmányaikra, a diplomaszerzésre kell koncentrálniuk. 2021. évben az Akropolisz Szabadtéri Színpadon és a hozzá tartozó épületekben felújítási munkálatok zajlottak külső vállalkozó által. A felújítás alatt, de leginkább a felújítást követően fontos volt, hogy az ingatlant folyamatosan karban tartsuk, figyeljük tisztaságára és épségére. Továbbá a nyári szezonban a színházi előadások megtartásához kapcsolódó karbantartó és takarító munkálatok is szükségesek. Az önkéntesek bevonását továbbra is tervezzük, azonban a szakmai programunk megvalósítását nagyban segítette a Nemzeti Együttműködési Alap támogatása.

Miskolc, 2022. március 31.