EMT-E-21-0095

"Akropolisz Szabadtéri Színpad korszerűsítésének többlettámogatása"

Támogatás azonosítószáma: 
EMT-E-21-0095

Projekt azonosítószáma: EMT-E-21-0095

Kedvezményezett: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon

Székhely: 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.

Megvalósítás helyszíne: 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.

Adószám: 18425604-1-05

Elnyert támogatás: 35 000 000 Ft.

Támogatási intenzitás: 100 %

A támogatott tevékenység időtartama:

- kezdő napja: 2021. január 1.

- utolsó napja: 2022. június 30.

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon (továbbiakban: Támogatott) az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása programjára benyújtott EMT-E-21-0095 azonosítószámon nyilvántartásba vett egyedi támogatási kérelme, a Támogató fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási, felosztási szabályzatában meghatározott döntéshozó által meghozott döntése alapján 35 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az Akropolisz Szabadtéri Színpad korszerűsítésének többlettámogatása című projekt keretében megvalósítani kívánt kivitelezési munkálatokra vonatkozóan az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívást tett közzé 2022 februárjában.

A kivitelezési munkálatokkal érintett ingatlan Miskolctapolca üdülőövezet belterületén helyezkedik el. A támogatás terhére az Akropolisz Szabadtéri Színpadhoz kapcsolódó épületének külső - belső felújítását, és környezetének megújítását tervezte a Támogatott. A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon területén található Akropolisz Szabadtéri Színpad, fenntartója a Miskolci Egyházmegye. A színpad nem csak a város, de a megye legnagyobb szabadtéri helyszíne is, egy szezonban közel 5.000 ember fordul meg itt. A szabadtéri színpad 1987-ben az Északterv tervező vállalat kiviteli tervei alapján készült. A meglévő faragott mészkő vetítőfalhoz (mozi) épített színpad és öltöző építményekkel alakult ki mai formája. Itt zajlottak a Miskolci Nyár szabadtéri rendezvényei. A telek és a rajta álló épületek 1998 körül a Görög Katolikus Egyház tulajdonába kerültek vissza. Az ingatlanon álló volt püspöki rezidencia épületében 2004 évtől kollégium működik. 2005-ben állagmegóvási és felújítási munkálatokat végeztek a szabadtéri színpadot és nézőterét érintően. A '80-as évektől működő színház mára megérett a korszerűsítésre, a modern kor követelményeinek való megfeleltetésre. Az EMT-E-20-0019 számú támogatásnak köszönhetően a szabadtéri színpad és környezetének megújítása megvalósult, mely által nemcsak magát a színházat, de a Miskolc város kulturális életét is szeretné a Támogatott újraéleszteni 2022 nyarától. A járványhelyzet okozta megvalósítási és tervezési szakasz eltolódása, illetve az elmúlt évben drasztikusan megemelkedett anyag- és munkadíjak, az anyaghiány okozta beszerzési nehézségek következtében nem került kialakításra a kulturális iroda, a parkoló térkövezése és kerítés felújítása is elmaradt. Ezen munkálatokra többlettámogatást kapott a Támogatott az EMT-E-21-0095 pályázati azonosítószámú támogatással.

A projekt keretében a szabadtéri színpad fejlesztéséhez kapcsolódóan megvalósított munkálatok a következők:

 Kulturális Iroda kialakítása elkülönített bejárattal, meglévő, összesen 30 nm-es helyiség átalakításával (iroda, vizesblokk, teakonyha) kialakítása. 

A meglévő, egyhelyiséges szoba szolgált eddig a nyári színházi előadások szervezési, lebonyolítási háttérmunkálatainak végzésére. A korszerűtlen, diszfunkcionális helyiség az előtérrel és a mosdóval összekapcsolva egy nagyobb, korszerűbb, modern iroda lett, mely egész évben alkalmas a kultúráért végzett munka végzésére. Megtörtént a teljes fal- és padlóburkolat cseréje, a vizesblokk és teakonyha kialakítása, a villamos- és vízvezetékek szabványoknak megfelelő korszerűsítése, illetve a nyílászárók cseréje is. A Diákotthon többi, hallgatók által használt helyiségeitől leválasztották, így különálló bejárattal rendelkező irodává alakult.

 közel 300 nm-es parkoló vízelvezetése, térkövezése, két autós fedett kocsibeálló kialakítása

Az Akropolisz Szabadtéri Színpadhoz a Görömbölyi utcáról, a főkapun, a parkolón és a már megújult lépcsőn keresztül lehet feljutni. A közel 300 négyzetméteres parkolót eddig kavicsréteg borította, mely az időjárás viszontagságait nehezen tűrte. Esős időszakban hatalmas pocsolyák, mélyedések borították, melyek a járműves parkolást és a gyalogos közlekedést is nehezítették. A támogatásnak köszönhetően a parkoló vízelvezése szakszerűen megtörtént, térburkolatot kapott és két autó számára fedett kocsibeálló is kialakításra került.

 Kerítés és kapu cseréje, lábazatának újraépítése, autóbejáró kapu kialakítása elektronikus vezérléssel

A színház területét elhatároló utcafronti kerítés és kapu az évtizedek során korrodált, a vaskerítést alátámasztó lábazat pedig omladozott. A támogatás terhére a teljes kerítés lábazata újra lett építve és nemesvakolattal festve. Új vaskerítés került felszerelése, illetve egy elektronikusan vezérelt autóbejáró kapu is kialakításra került közúttervezői megbízott előzetes engedélyeztetési eljárását követően.

 Akropolisz felirat készítése, telepítése óriásbetűkkel

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, mint az Akropolisz Szabadtéri Színpad müködtetőjének képviseletében szeretnénk megköszönni a 2021-es évben számunkra megítélt az Akropolisz Szabadtéri Színpad korszerűsítésének többlettámogatását az EMT-E- 21-0095 azonosítószámon. Az előző, illetve a jelen támogatásnak köszönhetően a szabadtéri színpad elérte végleges arculatát, mely méltó Miskolctapolca üdülőövezetéhez és Miskolc kulturális életéhez. 2022. június 14-én került megrendezésre az átadó ünnepség, mely egyben az Akropolisz Nyár 2022 szezonnyitója is volt egyben. 

Az ünnepségen magas rangú egyházi és állami vezetők is jelen voltak. A közel 200 fős rendezvény a színpad megszentelésével kezdődött, melyet Dr. Orosz Atanáz a Miskolci Egyházmegye püspöke, Kocsis Fülöp érsek metropolita és Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke celebrált. Ezt követően köszöntőt mondott Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Veres Pál, Miskolc polgármestere. A nemzeti színű szalag átvágásában a köszöntökön túl Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Makkai László diákotthon igazgató is részt vett. Végül a komáromi MagyaRock Dalszínház gálaműsorával hivatalosan is megkezdődött a nyári színházi előadások időszaka. Szeptember közepéig a színpad 10 színvonalas színházi előadásnak ad helyszínt, melyek várhatóan teltházas nézőközönséget vonzanak.

A színpadot a Miskolci Egyházmegye fenntartásában a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon üzemelteti, amely már a 80-as évektől helyt adott a nyári színházi előadásoknak. A közel 30 év alatt azonban jelentősen amortizálódott a terület, elkorhadt a színpad, elavult a világítástechnikája és az öltözők állapotán is látszott a három évtized. A Diákotthon már évek óta tervezte a színpad korszerűsítését, melyhez végül 2020-ban és 2021- ben állami támogatást is kapott. Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága által megítélt

EMT-E-20-0019 és EMT-E-21-0095 számú egyedi támogatásának köszönhetően megtörtént az öltözők és vizesblokkok energetikai korszerűsítése és teljes berendezésének cseréje, a vizesblokkok felújítása, a színpad motorikus fedése, a telekhatár elkerítése, a feljáró lépcső és a parkolószint teljes burkolatcseréje, világításának korszerűsítése, kandelláberek és utcafronti kerítéselemek cseréje és automatizálása, illetve az Akropolisz óriásbetűk telepítése. Ezen kívül kialakításra került a Diákotthon földszintjén egy kulturális iroda, melynek célja a színpadon megvalósuló programok és események háttérmunkálatainak szervezése.

Az egyedi támogatás terhére történő beruházással párhuzamosan Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolci Egyházmegye konzorciumában megvalósított miskolctapolcai fejlesztési projekt Akropoliszra eső részének munkálatai is befejeződtek. Ennek köszönhetően akadálymentesített lett a színpadhoz való feljutás és a mosdóhasználat. Térkőburkolatot kapott a teljes lelátótér, a padok helyett kényelmes székeket telepítettek. Nagyobb lett a színpad és korszerűsítették a világítást is. A város, az egyházmegye és a diákotthon közös együttműködése által teljesen új arculatot kapott az Akropolisz, mely most már méltó a hírnevéhez és alkalmassá vált a magasabb technikai igényű előadások megtartására is.