EMT-E-20-0019

"Akropolisz Szabadtéri Színpadhoz kapcsolódó épület felújítására, energetikai korszerűsítésére és környezetének megújítására"

Támogatás azonosítószáma:
EMT-E-20-0019

Projekt azonosítószáma: EMT-E-20-0019

Kedvezményezett: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon

Székhely: 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.

Megvalósítás helyszíne: 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.

Adószám: 18425604-1-05

Elnyert támogatás: 80 000 000 Ft.

Támogatási intenzitás: 100 %


A támogatott tevékenység időtartama:

- kezdő napja: 2020. január 1.

- utolsó napja: 2021. december 27

Két évszázada is elmúlt már, hogy Mária Terézia 1776-ban a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének adományozta a Tapolcai Apátságot. A szabadtéri színpad 1987-ben az Északterv tervező vállalat kiviteli tervei alapján készült. A meglévő faragott mészkő vetítőfalhoz (mozi) épített színpad és öltöző építményekkel alakult ki mai formája. Itt zajlottak a Miskolci Nyár szabadtéri rendezvényei. A telek és a rajta álló épületek 1998 körül a Görög Katolikus Egyház tulajdonába kerültek vissza. Az ingatlanon álló volt püspöki rezidencia épületében 2004 évtől kollégium működik. 2005-ben állagmegóvási és felújítási munkálatokat végeztek a szabadtéri színpadot és nézőterét érintően. 

A '80-as évektől működő színház mára megérett a korszerűsítésre, a modern kor követelményeinek való megfeleltetésre. 2015-ben újra gondoltuk a kultúra terjesztésének fontosságát, elsősorban az egyházi kulturális értékek megőrzése, másodsorban a magyar kultúra ápolása és továbbadása céljából. Ezért ebben az évben újra elindítottuk az Akropolisz Szabadtéri Színházat, ami nem csak a '80-as évek népszerű nyári színházát élesztette újra, de magas színvonalon akarja a nívós szórakozásra felhívni görögkatolikusok és más vallásúak, hívők és nem hívők figyelmét egyaránt. E célból áldoznak a Miskolci Egyházmegye és a Diákotthon munkatársai és diákjai sok időt a szervező munkára. A korszerű tárgyi feltételek meglétére törekedve évről évre újabb kisebb-nagyobb beruházásokat hajtunk végre vendégeink, látogatóink, a Miskolcon nyaralók minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. A színpad nem csak a város, de a megye legnagyobb szabadtéri helyszíne is, egy szezonban közel 10.000 ember fordult meg a itt. A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása programjára benyújtott EMT-E-20-0019 azonosítószámon nyilvántartásba vett egyedi támogatási kérelme, a Támogató fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási, felosztási szabályzatában meghatározott döntéshozó által meghozott döntése alapján 80 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Akropolisz Szabadtéri Színpadhoz kapcsolódó épület felújítására, energetikai korszerűsítésére és környezetének megújítására vonatkozóan. A jelen pályázat keretében a szabadtéri színpad és környezetének felújításával nemcsak magát a színházát, de a Miskolc város kulturális életét is szerettük volna újraéleszteni. A jelen pályázatban a szabadtéri színpad fejlesztéséhez kapcsolódóan megvalósult munkálatok

- színészek öltözőhelyiségeinek teljes körű felújítása;

- vizesblokkok fejlesztése, eszközparkjának bővítése;

- elektromos rendszer kiépítése, világítástechnika fejlesztése;

- lépcső felújítása, korszerűsítése

- tereprendezés; stb.

- szükséges eszközök, berendezések beszerzése

A támogatás felhasználása párhuzamosan zajlott a Miskolci Egyházmegye által koordinált, szintén az Akropolisz Szabadtéri Színpadot érintő, azonban más beruházást magába foglaló projekttel. Ennek során a színpad megnagyobbításra került, akadálymentesítés történt, személyszállító lépcsőlift telepítése és akadálymentesített vendégmosdó kialakítása által, illetve a lelátótér lebetonozása is megtörtént.

A támogatás terhére tárgyi eszközök, berendezések beszerzése, beüzemelése történt. Három darab projektmunkát segítő notebookot vásároltunk a megbízottak számára munkavégzés céljából. Az informatikai gépek az intézmény tárgyi eszköz nyilvántartásába került, a projektcsapat tagjai azt megbízási idejük alatt, a projekthez kapcsolódó feladatok ellátására használták. A megnagyobbított színpad hátterének és oldalának takarására, térelválasztásra paravánokat rendeltünk, illetve a színházi előadásokhoz kapcsolódóan mobil lépcsőt, mely szabadabb mozgásteret nyújt a színészek és fellépők számára. Továbbá beszerzésre került 3 db tűzbiztos fém irattartó szekrény, 1 db nagy töltőkapacitású, nagy teljesítményű mosó-szárító torony, kültéri fém hulladékgyűjtők, hexagonális, aluminium vázas, gyorsan összecsukható mobil sátor vízhatlan huzattal és 20 db fém mobil kordon. A férfi és női öltözőhelyiségek, személyzeti és vendég mellékhelyiségek, kiszolgálóhelyiségek bebútorozása, felszerelése is megtörtént, mely során a színészek és fellépők komfortos, kényelmes és minden igényt kielégítő helyiségben készülhetnek az előadásokra, illetve a nézők kényelmes és modern körülmények között kapcsolódhatnak ki, tölthetik el kultúrára szánt szabadidejüket. A felújítás, korszerűsítés három ütemben történt három vállalkozó által. Első ütemben a munkálatokra vonatkozó szerződéskötést megelőzően árajánlatokat kértünk be. A beérkezett árajánlatok alapján a legelőnyösebb ajánlatot választottuk ki, azzal a vállalkozóval kötöttünk szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon összességében a legjobb ár-minőség arányt ajánlotta - kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveinek betartására. Az Akropolisz épület vendég vizesblokkjainak felújítása történt meg a Viga Bau Kft. által, mely során eltávolították a korábbi burkolatokat, szanitereket. Előkészítették a falfelületeket festésre és burkolásra. A vízszerelési, kőműves munkálatok során kialakításra kerültek vízkiállások, wc-k és mosdók helye. A teljes villanyvezeték cseréje is megtörtént, földeléssel és biztonságos csatlakozókkal. A burkolást követően felkerültek a szerelvények és a szaniterek is. A második ütemet megelőzően is árajánlatokat kértünk be. A meghívásos eljárás esetünkben egy kétszakaszos eljárás volt, amelynek első, indikatív szakaszában öt szereplő került meghívásra helyszíni bejárásra, az Ajánlatkérő igényeinek felmérésére, illetve azt követően, előzetes, indikatív árajánlat benyújtására. A beérkezett indikatív árajánlatok értékelését követően pontosítottuk paramétereztük a beavatkozási tervet, és az indikatív ajánlatot adó, és alkalmasnak minősített szereplőket új, végső ajánlattételre hívtuk fel. Az Akropolisz Szabadtéri Színpadhoz kapcsolódó épület felújítására, energetikai korszerűsítésére és környezetének megújítására vonatkozó vállalkozói szerződést végül a Novient Kft-vel kötöttünk. Ezáltal az alábbi munkálatok zajlottak le:

 Telektisztítás, fakivágás és bozótirtás

Az Akropolisz Szabadtéri Színpad területén 2 olyan fa is volt, melyek az idők folyamán helyükön túlnőttek, illetve elöregedtek. A túlnőtt fák gyökerükkel és ágaikkal, illetve törzsükkel az építmény és a kerítés állagát veszélyeztették. Ezek az elöregedett, kiszáradó félben lévő, belül már elhalt fák balesetveszélyesek is voltak. Ezért e két fa kivágása indokolt. volt A szomszédos telektől való elhatárolás kerítésépítéssel történt melynek útjában kb 20 méter hosszan sűrű bozót állt. Ezeket szükséges volt kiirtani.

 Színpad épület falazatának szükség szerinti javítása, vakolása és festése

Az Akropolisz Szabadtéri Színpadhoz kapcsolódó épület és vetítőfal homlokzata elkoszolódott. Szükségessé vált kisebb javítások elvégzése, mint például a vakolatjavítás- festés, épületdíszítő elemek javítása/tisztítása, felújítása, vakolása és a teljes épület külső falazatának festése.

 Színészek öltözőhelyiségeinek teljes körű felújítása

A felújítás előtti fali és padlóburkolat teljes bontása, az elavult, korhadt külső és belső nyílászárók kibontása megtörtént. Ezt követően ugyanolyan méretű, azonban korszerűbb, műanyag nyílászárók beépítése valósult meg. A beépített nyílászárókkal szembeni követelmények a következők voltak: egyszerű használhatóság (nyitás-zárás), megfelelő légzárás, tartósság, mechanikai hatásokkal szembeni ellenállóság, megfelelő nedvesség-, hő- és hangszigetelés, esztétikus megjelenés, alaktartóság, biológiai hatásokkal szembeni védelem, tisztíthatóság. Külső nyílászárókkal szemben további fontos elvárások: időjárási hatásokkal (csapadékkal, széllel, hőmérséklettel) szembeni megfelelő ellenállóság, vízzáróság, napsugárzással szembeni ellenállóság (UV-állóság), kellő fényáteresztés, árnyékolás, külső szennyeződésekkel (biológiai, kémiai hatásokkal) szembeni ellenállóság, betörésbiztosság. A belső nyílászáróknak (ajtóknak) az általános követelmények mellett az alábbiaknak kell megfelelnie: fokozott hangszigetelés, könnyű használhatóság. A nyílászárók cseréjét követően kőműves munkálatok is szükségessé váltak. A munkálatok részét képezte továbbá a falazat kártevő-mentesítése, javítása, belső üveggyapottal történő hőszigetelése és gipszkartonozása, majd vakolása és festése, a padló laminált padlóval történő burkolása, kiegészítő helyiségek falazatának hidegburkolása, szaniterek beépítése.

 Elektromos hálózat korszerűsítése

A szabadtéri színpad és a hozzá kapcsolódó színészöltözőket magába foglaló épület 1987-ben az Északterv tervező vállalat kiviteli tervei alapján készült. Az elektromos hálózat kiépítésére az akkor elterjedt alumínium vezetékeket használták, melyek már nem feleltek meg a mai kor követelményének. A kapcsolótábla 3 éve felújításra került, melyek elbírták ugyan a meglévő villamos berendezések fogyasztását, azonban a villanyszerelő helyszíni állapotfelmérést követően javasolta ennek bővítését, további csatlakozó dugaljak kialakítását a megnövekedett elektromos fogyasztók miatt. Az épületben alumínium vezetékek futottak, melyek nem bírták a fokozódó teljesítményt és elolvadhattak, lángra kaphattak volna, ezért fontos volt az elektromos hálózat korszerűsítése, bővítése az érintésvédelmi előírásoknak, és szabványoknak megfelelően. A munkálatok új csatlakozók, dugaljak, kapcsolók és lámpatestek cseréjét is magukban foglalták, továbbá a helyiségek légköbméterének megfelelő teljesítményű elektromos fűtőtest telepítését.

 Színpad területének elhatárolása kerítésépítéssel

A geodéta által kijelölt telekhatár mentén kb. 100 folyóméteren 2 méteres magasságú, táblánként oszlopokra rögzített, vízszintesen futó, alapozott és festett zártszelvényre színazonos csavarokkal felcsavarozott, egyoldalon sötétzöldre festett T35-ös időjárásálló trapézlemez kerítés kiépítésével került elhatárolásra a színház területe a szomszédos telektől. 

 Járdaszélesítés térkövezéssel

Az Akropolisz diákotthon épülete előtt a színház felé vezető járda 20 nm-errel való térkövezéssel való szélesítésére volt szükség annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott nézők akadálymentesen juthassanak el a nézőtérig.

 Felvezető lépcső felújítása

Az utcáról az Akropolisz Szabadtéri Színpad területéig felvezető 56 lépcsőfok leromlott állapotban volt, annak felújítása, újraburkolása szükségessé vált a jobb oldali mozgáskorlátozott lift beépítésének előkészítése érdekében. A munkálatok magukban foglalták a meglévő burkolat bontását, a hibás lépcsőfokok javítását, szintkülönbség kiegyenlítését, csapadék elvezetők kialakítását, tartós, időjárásálló, csúszásmentes, a természeti környezetbe illő kőburkolat lerakását és a korlát teljeskörű felújítását.

 Díszvilágítás korszerűsítése

A volt díszvilágítást 4 db régi, elavult és rozsdás kandeláber látta el, gyengén megvilágítva a felvezető lépcsősort. Az éjszakai, balesetmentes feljutás biztosítására a meglévőnél több, összesen 6 db korszerűbb, energiatakarékos és környezetbe illő kandeláber telepítése történt meg. A korszerűsítés magában foglalta a világítótestek tartószerkezetének elkészítését és a kandeláberek ezekre történő elhelyezését, áramkörre kapcsolását. A felújítási és korszerűsítési folyamat harmadik üteme a szabadtéri színpad fedése volt. Ennek kivitelezésére vonatkozó szerződéskötést megelőzően is árajánlatokat kértünk be. A beérkezett árajánlatok alapján a legelőnyösebb ajánlatot választottuk ki, azzal a vállalkozóval kötöttünk szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon összességében a legjobb ár-minőség arányt ajánlotta - kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveinek betartására. A nyertes ajánlattevő a Metallum-Tech Kft. volt, tőlük rendeltük meg a színpad fedését az alábbiak szerint:

1. EVO-TRUSS54-es rendszerű, 20m x 7,9 m-es tetőszerkezet 7,5 m-es lábmagassággal

egyedi méretre gyártott tetőszerkezet, mely

- tanúsítvánnyal rendelkezik,

- B1 minősítésű ponyvahéjhuzattal, melynek jellemzői:

650 g/m2 halvány szürke színű, 2500 N/5cm szakítószilárdságú ponyva, a PVC

ponyvázat nehezen éghető, UV álló, gombásodás gátló adalékkal kezelt.

Tűzvédelmi osztályba sorolás: B1, B-s2, d0 (nehezen éghető, nem égve

csepegő) (MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égve

csepegési osztályba sorolás.)

- biztonságtechnikai tartozékokkal,

- csapadékvíz elvezetéssel,

- helyszínre való leszállítással,

- helyszíni szereléssel,

- oktatással

2. 1 szett, (4 db) Chainmaster, 1-T, láncos emelőmotor,

A tetőszerkezet ponyváját működtető láncos emelőmotor direkt vezérlésű, 400 V-os, 3

fázisú, D8-as szabvány megfelelőséggel, IP 54-es, 4m/perc sebességű, egyfékes, 18 fm

lánc, 4-es motorvezérlővel, szükséges kábelekkel, tápcsatlakozóval, konténerezve.

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, mint az Akropolisz Szabadtéri Színpad működtetőjének képviseletében szeretnénk megköszönni a 2020-as évben számunkra megítélt EMT-E- 20-0019 azonosítószámú támogatást az Akropolisz Szabadtéri Színpad és melléképületének, környezetének megújulására vonatkozóan. A felújítási munkálatok jelentős, ránk eső része elkészült, azonban a Miskolci Egyházmegye által finanszírozott - támogatáson kívüli - munkálatok még jelenleg is zajlanak.

A járványhelyzet okozta megvalósítási és tervezési szakasz eltolódása, illetve az elmúlt évben drasztikusan megemelkedett anyag- és munkadíjak, az anyaghiány okozta beszerzési nehézségek következtében a Támogató által nyújtott támogatás és a Miskolci Egyházmegye rendelkezésére álló forrás sem elegendő arra, hogy a szabadtéri színház területén a tervezett térkőburkolat, az utcafronti kerítés és a kulturális iroda kialakítása elkészüljön. A jelenlegi kivitelező által előzetesen tett kalkuláció szerint a munkálatok befejezéséhez és az Akropolisz Szabadtéri Színpad végső arculatának eléréséhez, kulturális céljának betöltéséhez még bruttó 35 millió forint szükséges. Erre vonatkozóan benyújtottuk támogatási kérelmünket, mely pozitív elbírálásban részesült az EMT-E-21-0095 pályázati azonosítószámmal. Terveink szerint 2022 nyarára egy korszerű, modern, felszerelt és minden igényt kielégítő, szabadtéri kulturális programok megvalósítására alkalmas helyszínt tudunk varázsolni. Miskolctapolca szívébe. A miskolctapolcai "AKROPOLISZ" nem egyszerűen csak "élmény a szabad ég alatt", hanem egy komplex művelődést, tanulást, szórakozást, kulturális kikapcsolódást segítő színtere a Miskolci Egyházmegyének.

Az Akropolisz Szabadtéri Színpad változatos nyári programjait mindenki számára szeretettel ajánljuk Magyarország e festői szépségű, gazdag múlttal rendelkező csodálatos völgyében, zöld környezetben, a tiszta levegőjű Miskolctapolcán.